Elektronska jezička laboratorija

587,706.00 rsd

  • Centralni uređaj sa upravljačkim softverom

  • Aktivni audio boks učenika eBOX100

  • Multimedijalne slušalice nastavnika

  • Multimedijalne slušalice učenika

  • Kabl za povezivanje STP-1000

  • Komplet kablova za povezivanje STP-7000

  • Instalacija za povezivanje opreme